Söka stöd för installation av laddstolpar

Nu kan du ansöka om bidrag för investering av laddstolpar!

Satsningen Klimatklivet är en del av statsbudgeten som riksdagen har beslutat om för 2016. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar.
Alla typer av organisationer, företag, kommuner och föreningar som t ex bostadsrättsföreningar kan söka bidrag. Stöd till laddstationer får ges med högst 50 % av den totala investeringskostnaden eller högst 20 000 kr per laddpunkt, det vill säga max 40 000 kr/laddstolpe. Det går att söka bidrag för två kategorier av laddningsplatser:

 

  • Icke-publika laddstationer som är uppförd på en enskild parkeringsplats som tillhör t ex en bostadsrättsförening
  • Publika laddstationer som är tillgängliga för allmänheten

 

Detta krävs för att få stöd från Klimatklivet:

  • Laddstationen ska vara förberedd för elmätning och debitering
  • Laddstationen ska utrustas med uttag eller anslutningsdon av typ 2 enligt standard EN62196-2 eller EN62196-3
  • Laddstationen ska vara placerad så att den bidrar till ändamålsenlig fördelning av laddstationer i det aktuella området
  • Laddstation ska bara avse laddning för specifikt elfordon
  • Om laddstationen är tillgänglig för allmänheten (publik laddstation), ska den utrustas på ett sådant sätt att information om laddpunkten kan förmedlas i realtid.

 

Eldon Installations laddstolpe ECO One Smart uppfyller självklart kriterierna för att ansöka om bidrag från Klimatklivet. En elegant, cylinderformad laddstolpe i pulverlackad, svart aluminium och med en belysningspunkt i toppen passar in i de flesta omgivningar.

 

Ansökan fylls i elektroniskt på naturvardsverket.se/klimatklivet
Hör av dig till oss så hjälper vi dig med din ansökan!

 

Definitioner och begrepp:

Elfordon: Elbilar och laddhybrider som laddar sitt batteri via elnätet.

Laddpunkt: Ett gränssnitt där ett elfordon i taget kan laddas (Eldon Installations laddstolpar är utrustade med 2 st laddpunkter /stolpe)

AC: Växelström

DC: Likström

Laddningsstation: En laddningsstation består av en eller flera laddpunkter där el kan överföras till ett eller flera fordon

Laddstation för normalladdning: En laddstation med maximal effekt på 22 kW

Laddstation för snabbladdning: En laddstation med en maximal effekt på >22 kW. En laddstation med en 3-fas, 32 A anslutning anses som en snabbladdningsstation enligt EU’s klassificering. En annan benämning på detta är semi-snabbladdning.

Närmare 100 år i branschen

Sverige är ett av världens mest innovativa länder som gett världen blixtlåset, säkerhetständstickan, dynamiten, tetraförpackningen, Bluetooth, Skype och Spotify. Även inom Eldon Installation finns den svenska innovationskulturen där man utvecklats från att ha sålt rent el-materiel till smarta färdiga produkter som erbjuder maximal kundnytta.

 

Eldon Installations rötter går tillbaka till 1922.

Eldon grundades i Nässjö 1922 och hette från början Elektro Ljus & Kraft. Företaget sålde elmateriel och radioapparater och utförde elektriska installationer på den svenska marknaden.

1948, efter att ha utvecklat elektriska...

history-image