Brist på säkra laddpunkter innebär stora risker

På bara 18 månader har antalet laddbara bilar i landet fördubblats. Inom 11 år förväntas antalet nå en miljon. Behovet av laddpunkter på campingar ökar i samma takt. Men bristen på kunskap hos både företagare och privatpersoner kring kraven som el- och hybridbilar ställer på elinstallationen innebär en stor risk. På Böda Sand planeras därför elnätet vara utbyggt till 2020 för att kunna sätta gästernas säkerhet i första hand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redan nu laddar många campinggäster sina el- och hybridbilar på områdena. Trots Elsäkerhetsverkets rekommendationer som avråder laddning genom vanliga uttag är förekomsten vanlig. Problemet är den bristande kunskapen som råder kring säker laddning samt att antalet laddpunkter är för få.

Men på campingen Böda Sand, sätts säkerheten framför allt. Idag erbjuder de laddning på dagsparkeringen. Men för att möta gästernas behov beräknas elnätet vara utbyggt till 2020. Då med fler laddstationer och två parkeringar för laddbara bilar inne på området.

Vi ser en snabb förändring i fordonsflottan där elbilar och laddhybrider ökar markant. Att kunna ladda sin bil är en självklar service som vi jobbar på att kunna lösa framöver, säger Martin Barkevall, Utvecklingsansvarig på Böda Sand Beach Resort.

Redan idag informeras alla gäster om brandskyddet. De som frågar om elbilsladdning får information om vad som är tillåtet och inte.

För oss är det en självklarhet att säkerheten går först för våra gäster. Vi samarbetar med räddningstjänsten och andra externa parter för kontroll av systematiskt brandskyddsarbete och säker elanläggning, fortsätter Martin.

Informationsspridningen till privatpersoner har inte hunnit med utvecklingen på marknaden. Därför är behovet stort av att sprida kunskap om säkra laddpunkter.

Jag får uppfattningen om att många företag och föreningar fortfarande tillåter laddning genom vanliga uttag, säger Frank Erlandsson, Produktchef på Eldon Installation.

Ansvaret för att elanläggningen hålls säker ligger på innehavaren. Men vikten av att erbjuda säkra produkter och information är det fler som brinner för.

Det ligger i vårt intresse som producerande företag att besitta och sprida så mycket kunskap som möjligt. Vi hjälper de elinstallatörer som använder sig av våra produkter. Men vårt intresse tar inte slut där. Vi vill att alla ska känna engagemang och att de har tillräcklig information för att kunna ladda säkert, fortsätter Frank.

Utvecklingen av laddinfrastrukturen står inför många utmaningar. Men också stora möjligheter. Utbudet och variationen av laddprodukter på marknaden är stort och flexibelt.

Laddpunkter finns för alla användningsområden. Från enklare modeller för stugor och hemmabruk, kombinationsinsatser för bostadsrättsföreningar och hyresrätter samt laddstolpar för publik användning, säger Frank.

 

Därför är det farligt att ladda med vanliga uttag

Vanliga vägg- och motorvärmaruttag är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte återkommande hög belastning under lång tid. Exempelvis kan gamla eller felaktiga kopplingar orsaka varmgång, vilket i sin tur kan leda till brand. Att tillåta laddning av el- eller hybridbil via vanliga uttag är därför inte något som är hållbart i längden och det medför stora risker.

 

Franks tips till campingägare

  • Det ska finnas tillräckligt många uttag till antalet gäster. Förlängningskablar gör att det blir en extra koppling, vilket ökar risken för kortslutning och personskada
  • Person- eller jordfelsbrytare på alla uttag skyddar liv och egendom
  • Laddare som är avsedda för att ladda bilar, med rätt uttag. Annars finns risk för termisk överhettning i elinstallationen och brand
  • Destinationsladdare, eller publika laddstolpar, kräver mycket effekt. Långtidsladdare som används på stugor eller för hemmabruk behöver inte lika mycket ström

 

Läs mer om Elsäkerhetsverkets råd här: