Hyllas för 40-årig prestation

”För en insats som inte är mätbar i talvärden eller ampere. En insats som berört, förändrat och fortsätter att förundra många liv. Som med outgrundlig positivitet delar och utvecklar sin kunskap och sitt mod med sig själv och andra. Tilldelas Frank Erlandsson för 40, och fortsatt räknade, år i Eldon-koncernen.”

Så lyder motivationen när Frank Erlandsson på fredagsmorgonen hyllas av alla sina kollegor, tidigare arbetskamrater, medlemmar ur Eldon Installations ägare Simonsongruppens styrelse och Peter Johansson som representant ur Nässjö Näringsliv. Datumet är 20 september 2019, exakt 40 år sedan Frank jobbade sin första dag på Eldon i Nässjö.

Frank får frågan vad som gör att han fortfarande tycker att det är roligt att gå till jobbet varje dag:

 

Förutom alla härliga kollegor, säger han och gestikulerar med handen över rummet, så har jag fått möjligheten att utvecklas och röra mig uppåt i organisationen. Det har gjort att jag aldrig stannat av och alltid har haft precis rätt mängd utmaningar att bita i, svarar han.

1979 började han i produktionen på avdelningen för mätarskåp. Sedan dess har han haft många arbetsuppgifter med växande ansvar. Idag är han produktchef, en högt uppskattad kollega och lite av en guru inom elbranschen.

Det är unikt att vara med i 40 år. Men det som är ännu mer häpnadsväckande är att kunna bidra med så mycket som Frank har gjort, och fortsätter att göra, säger Jonas Sandqvist, vd på Eldon Installation.