Kontex Konstruktion och montage

Mikael Andersson, VD

Med sina dryga 30 års erfarenhet inom elstyrningar är familjeföretaget Kontex Konstruktion och Montage ett av Sveriges allra äldsta företag i branschen. Och precis som för 30 år sedan är kvalitet i fokus för verksamheten.

Med säte i Uppsala täcker de framförallt in Uppsala och Stockholm och gör specialanpassade lösningar till allt från småentreprenader till de allra största sjukhus, skolor och kommersiella fastigheter. Sedan slutet av 80-talet har Kontex haft ett samarbete med Eldon.
”I den här branschen gäller det att ha bra kvalitet på sakerna. Vi har hittat det i Eldons centralsystem. Vi har jobbat med många olika fabrikat och byggt med annat med, men det här är det som passar oss bäst och är mest flexibelt”, säger Mikael Andersson, vd och delägare i Kontex.

Det gäller dock att ha kvalitet på mer än bara de faktiska produkterna. Inte minst måste leveranstiderna hållas för att kunderna ska finnas kvar. Och priserna är en ständig utmaning.
”Eldon har bra och prisvärda kapslingar och bra leveranser”, säger Mikael Andersson.

Kontex ritar, konstruerar, programmerar, monterar, dokumenterar och ger service på samtliga lågspänningsfördelningar på marknaden och är kända för att ha bra kvalitet.
”Eldon och vi vet varandras behov och kan ta hjälp av varandra. Sedan är vi även med i utvecklingen av deras produkter som vi använder. Att ha kapacitet är för oss inte bara att kunna leverera. Det är också att kunna anpassa konstruktion, montage, kontroll och leveranstid efter kundernas behov”, säger han.

En av Kontex styrkor är ett smidigt handhavande utan tröga beslutsvägar eller tung administration. När Eldon väljer skåpsbyggare till sina centralprojekt är Kontex ofta en stark partner som finns med från ideé till färdig produkt. Samarbetet fortsätter även efter att projektet levererats då Kontex kan tillhandahålla service på redan levererade projekt.
”Vi har en växande serviceavdelning. Om något oförutsett skulle hända finns alltid vår servicebil snabbt på plats. Vi bygger om, vi bygger till och reparerar. Att ge personlig service och klara besked är ett naturligt led i vårt kvalitetsarbete”, avslutar Mikael Andersson.