Skarnes Elektro AS

Skarnes Elektro AS tillverkar elektriska ställverk och har över 50 års erfarenhet i en mängd stora byggprojekt. De har förlitat sig på Eldons lösningar för eldistribution i över 20 år.

Skarnes Elektro AS tilldelades kontraktet för försörjning av elpaneler till en ny sjukvårdsstiftelse i Østfold i Norge. De levererade huvudkontrollbord, underdistribution, grenuttag och uttagsboxar till det nya sjukhuset. Sjukhuset kommer att betjäna hela landet och ersätta flera av dagens lokala sjukhus. Byggnaden har en yta på ungefär 82 500 kvadratmeter och blir ett av de största och modernaste sjukhusen när det slutförs under 2016.

Det nya sjukhuset i Østfold kommer att bestå av ett antal mindre sjukhus integrerade till en stor enhet. Sjukhuset kommer att tillhöra sjukvårdsregionen i sydöstra Norge, vilket är en del av regeringens strategiska plan för att förbättra den norska sjukvården. Det nya sjukhuset ska ligga ungefär 100 km sydost om Oslo. Ursprungligen var tanken att slå ihop fem befintliga sjukhus och en psykiatrisk avdelning, men till slut blev det fyra sjukhus som slogs ihop med den psykiatriska avdelningen.

Eldon levererade för första gången Eldon Power System för det här projektet. När projektet påbörjades 2013 var det Norges största projekt på land.

Finn Andresen, försäljningschef på Eldon i Norge, säger: ”Det var en stor utmaning och ett mycket intressant projekt att vara en del av. Skarnes Elektro AS skickade schemaritningar för elcentralerna till oss. Sedan hjälpte vi dem med att tillhandahålla och installera materialet. Samarbetet med Skarnes Elektro AS fungerade utmärkt under hela projektet.”

Eldons lösning

Eldon tillhandahåller en komplett lösning med Eldon Power System (EPS), som utvecklats för lågspännings- och fördelningssystem. Dessa lösningar har testats och certifierats av oberoende laboratorier.

Företaget behövde en lösning för el och distribution för projektet, och ställverken i Eldons EPS-system passade perfekt för den här typen av installation.

Skarnes Elektro AS valde Eldons EPS-system för projektet och köpte över 200 MCSL-standardgolvskåp och 200 av Eldon AB:s MAS-skåp med luftkonditionering och olika tillbehör.

MCSL är ett kombinerbart golvskåp i stålplåt med en dörr. Det är den perfekta lösningen för den här typen av projekt, med hållfasthet och användarvänlighet på en helt ny nivå.

Eldon levererar ställverk för i princip alla branscher i Sverige. Vi tar fram fördelningar för miljöer som kräver hög skyddsklass, som till exempel gruvor, tågtunnlar och processindustrier, men också för andra större anläggningar som kräver höga strömmar upp till 5000 A, som till exempel skolor, sjukhus, köpcentrum och nöjesfält.