Ladda säkert i bostaden med vår nya laddbox

Det publika nätet av laddstolpar växer i takt med att fler och fler el- och hybridbilar kör på våra vägar. I våra bostäder laddas bilarna dock fortfarande i stor utsträckning i ett vanligt vägguttag med den laddkabel som följer med vid bilköpet. Felaktig laddning har det senaste året orsakat flertalet bostadsbränder och elsäkerhetsverket och andra organisationer kämpar med att nå ut med informationen om hur man på ett säkert sätt laddar sin bil i bostaden.

Eldon Installation har kompletterat sitt utbud av laddprodukter med en smidig och säker laddbox för att erbjuda privatpersoner en säker laddning i hemmet och på andra platser. Laddboxen finns med uttag för Typ2 anslutning eller med integrerad 5-meters rak kabel. Laddboxen är försedd med DC-övervakning och har alla nödvändiga godkännanden enligt Europastandard, CE, IEC 61851–1 och IP-klassning IP54.

Laddboxen finns även med nyckel för av/på funktion samt med kWh-mätare. Laddning startas med ett enkelt knapptryck och tre LED-lampor visar statusindikering för laddning. Laddeffekten är styrbar via stationens display.