Hem / Produkter / Elbilsladd / Laddstolpar / Eco eluttag EpSpot elbilsladd

Eco eluttag EpSpot elbilsladd

Eco eluttag EpSpot elbilsladd

Insats för Eco-kapsling med styrda uttag för att ladda bilen

Insats för elbilsladd

En Eco-insats som gör det enkelt att installera laddstationer på bostadsrättsföreningar, företag och publika platser.

Ladda bilen – Styr, mäta och ta betalt med EpSpot

Det unika med kommunikationsmodulen EpSpot är att den är 100 procent molnbaserat. Användaren har full kontroll över bilen genom appen EpSpot. Effektstyrning delar tillgänglig elektricitet rättvist mellan aktiva uttag. Insatsen säkrar därför att elanläggningen inte överbelastas. Genom att kunna styra effekten på detta sätt effektiviseras energiförbrukningen. Alla användares förbrukning övervakas och mäts så att strömgränsen inte överskrids. Ingen farlig ström i uttagen eftersom elen inte kan slås på utan att en kontakt stoppats i uttaget. Mätmodulerna i insatsen kopplar automatiskt upp över elnätet till internet över PLC brygga som anslutits till vanlig nätverksswitch.

Teknisk information

Personskyddsbrytare 16A, 30mA, 6kA: 2 st
Reläutgång 16A 1-fas: 2 st
Antal CEE-uttag: 2 st
Inbyggda elmätare: 10 A, styrbar
Kommunikationsmodul: EpSpot
Märkspänning för elbilsladdning: 230 V
Märkström: 16 A
Effekt: AC: 3,7 kW per uttag
Antal faser: 1
DC-övervakning: Ja

Funktion

 • 100% molnbaserad
 • Inget behov av lokal utrustning för fördelning av effekt
 • Plug & Play – Laddsystemet kopplas automatiskt upp över elnätet
 • HEXA-sense® teknologi
 • Sessionsbaserad energimätning för debitering från lön och för energiskattetransaktioner
 • Accesskontroll mot företagets förmånsportal
 • Realtidskartor
 • Användare hittar snabbt till ledigt uttag
 • Verktyg för betalning- och nyttjandegrad skapar underlag förutbyggnadsbeslut
 • Rapporter för inhyrda parkeringsområden blir underlag för betalning av inköpt elektricitet
 • Effektvakt
 • Push-meddelanden till slutanvändare vid start och slut av sessioner
 • Automatiskt avslut av sessioner som går ner i standby
 • Lastbalansering och kö-funktion förhindrar att säkringar överbelastas samtidigt som elektriciteten räcker till fler
 • Automatisk generering av debiteringsunderlag till lönesystem

EpSpot RTTS

Den molnbaserade realtidstjänsten för elektricitetshantering kompletterar befintlig eller ny elinfrastruktur.

Funktionalitet för att säkert hantera laster, införa nya affärsmodeller och skapa tillgänglighet. EpSpot RTTS skapar mikrotransaktioner mellan användare och uttag. Systemet kan styras från app eller andra system. Omfattande stöd för felhantering gör att behov av kundtjänst hålls till ett minimum.

 • Tjänsten är dynamiskt skalbar. Utan krav på avancerade nätkonfigurationer som till exempel portöppningar eller VPN tunnlar.
 • Högsta datasäkerhet tack vare genomgående kryptering och att persondata aldrig hanteras i lokal utrustning.
 • Sköter allt i realtid, från laststyrning, transaktioner och kreditkontroll
 • Med omfattande funktionalitet kan EpSpot lätt integrera med andra system

 

Accessmetoder

Uttag kan vara publika eller kräva användarrättighet. Om användare inte ska debiteras kan dessutom uttaget konfigureras att automatiskt slås på när kontakt sätts i. Förbrukningen debiteras då till uttaget. Uttag, uttagsgrupper och uttagshierarkier kan göras tillgängliga för enskilda individer eller grupper av användare. Hantering av användarrättigheter kan ske på olika sätt:

 • Med webbgränssnitt
 • Distribution av accesskod som matas in direkt i app
 • Integreras till andra system via gränssnittet i mjukvaran (API) för automatisk tillläggning och borttagning av rättigheter på användare

 

Lastbalansering

EpSpot RTTS innehåller en kraftfull verktygslåda som möjliggör effektstyrning för hela elanläggningen. Centrala begrepp är allokerad effekt och funktion för energiåtgång. Du slipper oroa dig för att äventyra huvudsäkringen. Vid risk för överlast i elnätet styr systemet automatiskt ner laddströmmen. Systemet prioriterar och ställer köfunktion för viktig utrustning.

Affärsmodeller

Systemet är flexibelt uppbyggt och nya affärsmodeller är lätt att skapa. Affärsmodeller kan kombineras i samma installation både på specifika uttag eller beroende på användare. En värdefull funktion vid olika kategorier av användare. Exempelvis tjänstebilsförare och anställda med egen bil. Grundläggande

affärsmodeller är:

 • Debitering av användares kassa, som fylls på via b etalningskort, och utbetalning till uttagsägare
 • Integration via API till ann at betalsystem, som parkeringsbetalsystem. Via API kan alla EpSpot RTTS-funktioner kommas åt
 • Tariffkomponenter

 

Tariffer sätts enkelt i webb-gränssnittet och består av tre individuella komponenter:

 • Start-avgift
 • Tim-avgift
 • kWh-avgift

 

Översikt administratörer

EpSpot RTTS systemet är helautomatisk och sköter verksamheten enligt den konfiguration som gjorts. Uttagsägarens administratör har full översikt över vad som pågår och systemets inställningar:

 • Kombinera affärsmodeller
 • Systemets användande
 • Uttagsbeläggning över tid
 • Effektbelastning över tid
 • Funktion i utrustning
 • Pågående & avslutande sessioner
 • Försäljningsrapporter
 • Automatiska larm via email till underhållspersonal
 • Översikt användare

 

Användning

EpSpot-appen laddas ner gratis från Google play eller Apple Appstore. Ett konto skapas enkelt med hjälp av en e-postaddress. Med hjälp av appen kan användare enkelt interagera med RTTS tjänsten:

 • Hitta lediga eluttag
 • Starta el-sessioner för laddning, motorvärme eller annat syfte
 • Övervaka och fjärrstyra elsessioner
 • Se historik
 • Fylla på pengar via kreditkort eller swish
 • Ändra inställningar
 • Få push notifieringar vid händelser
 • Få hjälp och tips i samband vid fel
Läs mer
Välj produkt

Detaljer

E-nummer

2466479

Artikelnummer

ECO2EV116

Beskrivning

Insats Eco 2x Ev för laddning 16 A + 2x EP102