TARGET SN2 SE

Skåp i säkerhetsnivå 2 i ”Shielded Enclosure” utförande.

Säkerhetsskåp och tillbehör i säkerhetsnivå 2. I skåpen finns möjligheten att ansluta en passiv eller aktiv dörr (fram/bak). Skåpskroppen finns också i aktivt eller passivt utförande, där den aktiva kroppen är utrustad med ett fläktpaket med luftriktad inredning. Skåpen är utrustade med Eldons SWG kabelgenomföring. Dämpande och stängande dörrmekanism. Skåpen levereras med två ASSA hakregellås och dioder som indikerar låsets status samt ett integrerat larmsystem Alarmtec MC-370. Skåpen är utrustade med kraftfilter MPE 3x10A Extended high performande. Skåpen uppfyller högsta RÖS-skydd ”Shielded Enclosure”, 10 GHz/100 dB.

Detaljer

Djup

800 mm

Höjd

2000 mm

Dörrhängning

vänster

Produktblad

Djup

800 mm

Höjd

2000 mm

Dörrhängning

höger

Produktblad

Djup

800 mm

Höjd

2000 mm

Dörrhängning

Produktblad

Djup

1200 mm

Höjd

2000 mm

Dörrhängning

vänster

Produktblad

Djup

1200 mm

Höjd

2000 mm

Dörrhängning

höger

Produktblad

Djup

1200 mm

Höjd

2000 mm

Dörrhängning

Produktblad

Artikellista

Nedladdningar