LBLR3250SR

LBLR3250SR

SERVISAPPARAT, LASTBRYTARE 250A, UNIK-R, IP65 ROSTFRI

Lastbrytare 250A med säkring, avsedd som inmatningsenhet för serviser och anpassad till TN-C/TN-S-system med Al-ledare.

Utrustad klämmor för Al/Cu-ledare på inkommande sida. Utgående klämmor normalt för Cu men med komplettering av ALD-bleck (tillbehör) kan Al-ledare anslutas.

UNIK-R damm- och spolsäkert, rostfritt utförande. Lämplig för anläggningar där korrosionsrisk förekommer.

Nedre gaveln är delbar för att underlätta inläggning av serviskabeln. Utrymmet medger anslutning direkt på brytaren och uppfyller elverkens bestämmelser.

Hjälpkontakt som tillbehör.

Skisser på flänsschema och tabeller återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.

Läs mer
Välj produkt

Detaljer

Beteckning

LBLR3250SR

Utförande

Helsvetsade skåp i 1.0 mm rostfri stålplåt, materialkvalitet EN 1.4301. Ytbehandling: Förslipad

Märkström

250A

Max ledningsarea inkommande

300 mm² Al/Cu

Max ledningsarea utgående

400 mm² Cu

Yttermått H x B x D

540 x 360 x 240

Lås

Mejselspår

Flänsbild

I

Tillbehör

Hjälpkontakt KVKE1V, hjälpkontakt KVKE2V. Plomberingsenhet PLC01. Bleck för användning av Al-ledare ALD355. Se tabell för klämmor under nedladdningar

E-nummer

2366215

EAN-nummer

8713574049055

Artikellista

    Artikelnr. Beteckning Utförande Märkström Max ledningsarea inkommande Max ledningsarea utgående Yttermått H x B x D Lås Flänsbild Tillbehör E-nummer EAN-nummer
    LBLR3250SR LBLR3250SR Helsvetsade skåp i 1.0 mm rostfri stålplåt, materialkvalitet EN 1.4301. Ytbehandling: Förslipad 250A 300 mm² Al/Cu 400 mm² Cu 540 x 360 x 240 Mejselspår I Hjälpkontakt KVKE1V, hjälpkontakt KVKE2V. Plomberingsenhet PLC01. Bleck för användning av Al-ledare ALD355. Se tabell för klämmor under nedladdningar 2366215 8713574049055